picture

Obchodní podmínky

  • ico
  • Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen " podmínky") vydává společnost Pooltechnika s.r.o. jako velkoobchodní dodavatel bazénové technologie (dále jen "prodávající"), zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 838 se sídlem Nebovidy 220, 664 48 Nebovidy u Brna.

Provozní doba prodávajícího:

1.duben - 31. září    =    Po - Čt    7:30 - 17:00 hod

                                           =    Pá               7:30 - 16:00 hod

1. října - 31. března =   Po - Pá    9:00 - 16:00 hod

    1.  

Kupující je osoba, která v souladu s těmito podmínkami objedná či přímo nakoupí u prodávajcího zboží.

Kupující tímto potvrzuje, že je s obchodními podmínkami srozuměn a zároveň prohlašuje, že je beze zbytku příjímá.

Plnění prodávajícího v souladu s objednávkou nebo přímým nákupem kupujícího u prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy na dodání zboží v plném rozsahu.

Dodání zboží je okamžik předání zboží kupujícímu při přímém nákupu nebo prvnímu přepravci při nákupu na objednávku. Dílčí plnění je přípusné a kupující není oprávněn je odmítnout.

Kupující nabude vlastnické práva ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně DPH. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny při změně nákupních cen nebo při měně směnného kurzu Kč. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo upravit výrobky uvedené na tomto webu bez předchozího upozornění. Fotografie a rozměrové nákresy výrobků uvedené na webových stránkách jsou pouze ilustrativní a nemusí nutně plně odpovídat skutečnému provedení.

Zboží nelze vydat koncovému zákazníkovi. Zboží bude vydánou pouze registrované osobě nebo jeho zaměstnancům.

Dodací podmínky

Předmětem koupě je zboží dodávané naší společností. Výběr zboží provede kupující na základě písemné, webové objednávky nebo přímým nákupem. Objednávky zasílá kupující prodávajícímu písemnou formnou nebo elektronickou poštou na email kancelar@pooltechnika.cz , david@pooltechnika.cz , petr@pooltechnika.cz . Kupující v objednávkách uvede vždy kódové označení výrobků a jejich přesný název, počet objednaných kusů, termín dodání a případné pokyny k přepravě. Telefonické objednávky nejsou přípustné.

Objednávky určené k osobnímu odběru budou připraveny na provozovně po dobu maximálně 20 dnů. V případě, že objednávka nebude v této lhůtě vyzvednuta a mezi prodávajícím a kupujícím nebude ujadnáno jinak, bude tato objednávka v celém rozsahu stornována. Po této lhůtě se již nelze objednávky domáhat a musí být vytvořena nová.

Zboží nelze vydat koncovému zákazníkovi. Zboží bude vydánou pouze registrované osobě nebo jeho zaměstnancům.

Dodací lhůta zboží: Zboží, které bude objednáno do 11 hodin a je skladem lze vyexpedovat tentýž, maximálně následující pracovní den. Ostatní zboží dle dispozic dodavetele. Za nedodržení dodací lhůty nelze upratňovat žádné náhrady ani penále.

Prodávající poskytuje registrovaným kupujícím velkoobchodní slevy s ohledem na dosažený kumulovaný obrat.

Dopravu zboží sběrnou službou po celé ČR zprostředkuje v případě zájmu prodávající. Cena přepravy je závislá na hmotnosti a objemu zboží. Balíky do 30kg účtujeme dle tarifu dopravce. Cena paletové zásilky, zásilky ADR, zásilky mimo ČR nebo zboží převyšující hmotnost 30kg účtujeme dle tarifu dopravce. Prodávající si vyhrazuje právo na určení způsobu balení a výběru dopravce, pokud není předem ujednáno jinak. Pokud je fakturovaná částka za zboží vyšší nebo rovna 60.000Kč bez DPH zajistí prodávající dopravu ZDARMA. Vztahuje se na dopravu po ČR, mimo: filtračních médií, soli, dlažeb, přelivových žlabů, tekuté chemie ve 20 a více litrových balení, nadměrných zásilek (např. paleta potrubí) a polystyrénových tvárnic. Doprava zdarma mimo území ČR je podmíněna objednávkou nad 5.000,- EUR (127.500,-Kč) za stejných podmínek, tedy mimo filtračních médií, soli, dlažeb, přelivových žlabů, tekuté chemie a polystyrénových tvárnic. Pokud objednávka obsahuje některé z výše uvedených druhů zboží, je doprava zpoplatněna dle tarifu dopravce.

V případě, že si odběratel zajistí vlastní přepravu, je učtován poplatek za balné ve výši 100,-Kč k ceně celé objednávky, pokud není domluveno jinak.

Rabatové podmínky

Z maloobchodních cen je poskytnuta rabatová sleva, která je na zboží jednotná mimo výrobků společnosti ASEKO. Na výrobky ASEKO je poskytována sleva dle obchodní politiky společnosti ASEKO. Výši rabatové slevy Vám na vyžádání sdělíme.

Platební podmínky

Pokud není ujednáno jinak, splatnost faktury je 14 dnů od data vystavení. Faktury lze platit bankovním převodem, hotově nebo okamžitou bezhotovostní QR platbou na provozovně. V případě nedodržení termínu splatnosti, bude zákazník upozorněn emailovou zprávou, kde bude uvedena identifikace příslušné faktury se všemi náležitostmi. Pokud nebude kupující na tyto upozornění reagovat, bude mu v časovém odstupu zasláno druhé a případně třetí upozornění na fakturu po splatnosti. Následně bude zasláno poslední upozornění včetně vyčíslení úroku z prodlení a pohledávka bude podstoupena právnímu zástupci.

Nastane-li opakované nedodržování termínu splatnosti faktur, bude možné vydávat zboží pouze oproti platbě v hotovosti nebo bezhotovostní QR platbě na provozovně, nebo platbě na základě vystavené zálohové faktury.    

Záruční podmínky

Záruční lhůta na zboží je 6, 12 nebo 24měsíců a začíná plynout od data prodeje kupujícího. Záruku nelze uplatnit na závady, které byly způsobeny nesprávným užíváním výrobku, chybnou instalací či skladováním nebo vlastními opravami. Rovněž nelze uplatnit záruku na žárovky a elektrody, pokud se nejedná o zjevnou výrobní závadu.

Ze záruky jsou na základě podmínek výrobce vyloučeny pH a Rx sondy pod kódem 300507, 300508, 300511 a 300513. Na tyto sondy nelze uplatnit záruku, jelikož nelze prokázat, zda se jedná o výrobní vadu nebo špatnou manipulaci či skladování. Další pH a Rx sondy mají záruky 6, 12 nebo 24 měsíců dle podmínek stanovených daným výrobcem.

Odpovědností za vady se rozumí:
1. odpovědnost za množství a druh dodaného zboží (zjevné vady)
2. odpovědnost za kvalitu dodaného zboží (skryté vady)

Prodávající odpovídá za množství a kvalitu zboží tj. za to, že dodané zboží je co do množství a kvality totožné se zbožím, které kupující objednal.

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující vždy písemnou reklamací.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez odkladu poté, co vadu zjistí. Kupující je povinen při převzetí zboží provést prohlídku zboží vedoucí k odhalení zjevných vad a v případě, že zjevné vady zjistí, je povinen tyto písemně vyznačit na přepravním listu sběrné služby, prostřednictvím které bylo zboží kupujícímu dodáno. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE ZJEVNÝCH VAD NEMŮŽE BÝT BRÁN ZŘETEL.

Kupující je povinnen doložit doklad o koupi zboží nebo řádně vyplněný záruční list a případně i doklad o dalším prodeji.

Zboží lze přijmout pouze a výhradně od firmy u nás registrované, nebo jejich zaměstnanců. Nelze zboží příjímat ani ho nelze vydávat koncovému zákazníkovi nebo neregistrované firmě.

Předpokladem kladného vyřízení reklamace je uznání reklamace prodávajícím. Pokud není dále uvedeno jinak, okamži poskytnutí nového plnění je rovněž okamžikem uznání reklamace. Prodávající neuzná reklamaci, která nebyla provedena včas.

Prodávající rovněž neuzná reklamaci u mechanicky poškozeného zboží, nesprávně užívaného či skladovaného zboží, u zboží značně opotřebovaného nebo u zboží, které bylo používáno k jiným účelům, než bylo výrobcem nebo prodávajícím určeno. Prodávající rovněž neuzná reklamaci u zboží, které bylo instalováno neodborně nebo v rozporu s návodem, upravováno či vystaveno působení nestandardních vlivů.Náš tým

person

Petr Foral

Jednatel / Obchod / Ekonomika

+420 530 508 384 petr@pooltechnika.cz
person

Martina Foralová

Účetnictví / Zápočty

+420 530 508 380 foralova@pooltechnika.cz
person

David Polcar

Obchod / Objednávky / Technické poradenství

+420 733 539 046 +420 530 508 382 david@pooltechnika.cz
person

Jiří Dědič

Přímý prodej/sklad

+420 530 508 385
person

Radek Balák

Obchodní zástupce

+420 703 144 155 obchod@pooltechnika.cz
person

Jan Bednář

Přímý prodej/sklad

+420 530 508 385
person

Jonáš Gabriel

Servisní technik

+420 732 521 237 servis@pooltechnika.cz
person

Dana Zezulová

Objednávky / Fakturace

+420 530 508 380 +420 605 27 99 11 kancelar@pooltechnika.cz
person

Jiří Benda

Přímý prodej/sklad

+420 530 508 385