picture

Jak udržovat slaný bazén?

 • ico
 • blog
 • Příspěvek: Jak udržovat slaný bazén?

21.5.2024

picture

Udržování slaného bazénu v dobré "kondici" je klíčem k čisté, bezpečné a příjemné vodě pro plavání. Slaný bazén využívá solní chlorinátor k výrobě chloru z rozpuštěné soli - to poskytuje řadu výhod oproti tradičním chlorovým bazénům. V tomto článku najdete návod k tomu, jak správně udržovat slaný bazén.

1. Pravidelné testování vody

Prvním krokem k udržení zdravého slaného bazénu je pravidelné testování vody. Je důležité sledovat následující parametry:

 • Úroveň soli: Udržujte koncentraci soli mezi 2700 a 3400 ppm (částic na milion). Přesné množství soli závisí na specifikacích vašeho solního chlorinátoru.
 • pH: Optimální pH je mezi 7,4 a 7,6. pH vyšší než 7,8 může snížit účinnost chloru.
 • Volný chlor: Úroveň volného chloru by měla být mezi 1 a 3 ppm.
 • Celková alkalita: Udržujte ji mezi 80 a 120 ppm.
 • Vápníková tvrdost: Ideální úroveň je mezi 200 a 400 ppm.

Testování vody v bazénu by mělo probíhat minimálně jednou týdně. Můžete použít testovací sady nebo elektronické testery, které poskytují přesné a rychlé výsledky.

2. Přidávání soli

Pokud je úroveň soli v bazénové vodě příliš nízká, přidejte potřebné množství bazénové soli. Při přidávání soli postupujte následovně:

 1. Rozpusťte sůl ve vodě: Pro lepší rozpuštění soli ji pomalu přidávejte do mělké části bazénu.
 2. Nechte filtrační systém běžet: Zapněte filtrační systém, aby se sůl rovnoměrně rozptýlila po celém bazénu.
 3. Znovu zkontrolujte úroveň soli: Po 24 hodinách opět změřte koncentraci soli a podle potřeby upravte.

3. Údržba solního chlorinátoru

Solní chlorinátor je klíčovou součástí, vlastně takovým srdcem, slaného bazénu. Pravidelná údržba znamená:

 • Čištění elektrolytických buněk: Elektrolytické buňky mohou být zanášeny minerály, což snižuje jejich účinnost. Vyčistěte je alespoň jednou za tři měsíce pomocí speciálního čisticího roztoku nebo podle pokynů výrobce.
 • Kontrola chybových hlášení: Pravidelně kontrolujte chlorinátor na chybová hlášení a řiďte se pokyny výrobce k jejich odstranění.

4. Filtrace a cirkulace vody

Dobrá filtrace a cirkulace vody jsou nezbytné pro udržení čistoty slaného bazénu. V tomto směru mám pro vás následující tipy:

 • Zapněte filtrační systém každý den: Ideální doba je 8-12 hodin denně, aby byla voda stále čistá a správně chemicky upravená.
 • Pravidelně čistěte filtry: Minimálně jednou měsíčně vyčistěte nebo vyměňte filtrační médium podle typu filtru, který používáte (pískový, kartušový nebo jiný).

5. Prevence řas a bakterií

Ačkoliv slaný bazén produkuje chlor, stále je důležité provádět preventivní opatření proti růstu řas a bakterií:

 • Použití algicidů: Přidejte algicid preventivně, zejména v teplých měsících, kdy je růst řas pravděpodobnější.
 • Šokování bazénu: Pravidelně šokujte bazén (jednou za měsíc nebo po intenzivním používání) zvýšenou dávkou chloru nebo speciálními šokovými přípravky.

6. Zimní údržba slaného bazénu

Při zimování slaného bazénu dodržujte tyto kroky:

 • Snížení hladiny vody: Snižte hladinu vody pod úroveň skimmerů a výpustí.
 • Odstranění a skladování zařízení: Odstraňte a uskladněte solní chlorinátor a další citlivé části.
 • Zakrytí bazénu: Použijte zimní kryt, aby se zabránilo spadu nečistot a tvorbě řas během zimy.

Udržování slaného bazénu vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu, ale výhody v podobě čisté, příjemné a méně agresivní vody stojí uritě za to. Dodržováním těchto kroků zajistíte, že váš bazén bude vždy v optimálním stavu a poskytne vám mnoho radostných chvil při plavání.

Shrnutí

Abych to shrnul, existuje 7 klíčových součástí údržby bazénu se slanou vodou:

 1. Přidejte správné množství soli
 2. Udržujte správnou cirkulaci vody
 3. Zabraňte erozi a usazování vápníku
 4. Zkontrolujte solné buňky každé 3 měsíce
 5. Udržujte vodu ve slaném bazénu v rovnováze, zejména pH a chlór
 6. Šokujte svůj bazén každý týden
 7. Každý týden sbírejte nečistoty, kartáčujte a vysávejte svůj slaný bazén